Vad är en miljövänlig kasse?

V
Vi får ofta förfrågan på en miljövänlig kasse. Men vad definierar en miljökasse? Det är inte bara kassens material som avgör detta utan aspekter som storlek, produktion och återvinning. Profilkassar arbetar med de flesta materialen tillgängliga för flergångskassar eftersom olika ändamål kräver olika egenskaper.Continue reading

Glömt kassen? – Låna en

Lånad bild från länkad artikel

A
Arbetet med att reducera användandet av engångspåsar pågår ständigt. Fler och fler människor försöker implementera en hållbarare levnadsstandard och plastreducera sina liv och sin vardag.Continue reading