Dold småelektronik – Fortsatt sorteringsutmaning

Dold småelektronik – Fortsatt sorteringsutmaning

O
Oförmågan att sortera avfall rätt är ett stort miljöproblem. Småelektronik tillhör den grupp avfall som ofta hamnar där det inte skall. En lösning på problemet, som flera kommuner och renhållningsbolag upptäckt, är separata kassar för just småel.
Continue reading

Sopsortering ska bli enklare – Profilkassar har lösningen

Sopsortering ska bli enklare – Profilkassar har lösningen

D
Det ska bli enklare att sortera avfall i framtiden. Det har regeringen via FTI, Förpacknings- och tidningsinsamlingen slagit fast och från och med 2021 införs fastighetsnära insamling av förpackningar i landets alla kommuner.
Det innebär att kommuner måste erbjuda fastighetsägare nya alternativ till sopsortering – ett område som Profilkassar är långt framme inom.

Continue reading

Vad är en miljövänlig kasse?

V
Vi får ofta förfrågan på en miljövänlig kasse. Men vad definierar en miljökasse? Det är inte bara kassens material som avgör detta utan aspekter som storlek, produktion och återvinning. Profilkassar arbetar med de flesta materialen tillgängliga för flergångskassar eftersom olika ändamål kräver olika egenskaper.Continue reading

Glömt kassen? – Låna en

Lånad bild från länkad artikel

A
Arbetet med att reducera användandet av engångspåsar pågår ständigt. Fler och fler människor försöker implementera en hållbarare levnadsstandard och plastreducera sina liv och sin vardag.Continue reading