Skip to content

Ansvarsfullt företagande

2018-06-28t205123z_1467877329_rc1bbefb6370_rtrmadp_3_peru-environment
pratbubbla

Samhällsdebatter

Att välja en flergångskasse med minst miljöpåverkan är inte självklart då det är många faktorer som påverkar och styr valet. Vi arbetar aktivt med att informera och hjälpa företag, privatpersoner och organisationer om olika alternativ och aspekter. Vi håller oss uppdaterade om all aktuell forskning och samhällsdebatter rörande detta. Det är en viktig och betydelsefull del i vår strävan att vara delaktiga och bygga ett hållbart samhälle.

Externa relationer

Vi på Profilkassar har ett nära samarbete med våra producenter för att försäkra oss om att de uppfyller sina standarder så att vi kan hålla våra löften mot våra kunder. Anmälda och oanmälda inspektioner görs av oberoende tredje parts inspektörer för att säkerställa att leverantörens åtagande följs. Vi för kontinuerligt dialoger med våra leverantörer om kvalitet, arbetsmiljö och klimatpåverkan. Tillsammans letar vi ständigt efter nya innovativa och miljövänligare material och lösningar till våra produkter.

Inga mellanhänder

Alla våra produktioner sker direkt hos våra noga utvalda producenter – utan mellanhänder. Kassarna behöver inte åka omvägar och mellanlanda hos olika grossister och tryckerier på sin väg till slutkunden. På detta sätt kan vi kraftigt reducera varans transportväg och miljöpåverkan från producent till kund.

pilar

Respekt och mångfald

För oss är det viktigt att ha goda relationer till våra kunder och internt mot våra kollegor. Gentemot kund upprätthåller vi en hög integritet och agerar professionellt.
Vi uppmuntrar till mångfald och har en stark tro på att mångfald är något positivt. Ingen ska diskrimineras på grund av kön, ålder, nationalitet, ras, religion, socialt eller etniskt ursprung. Denna princip gäller såväl för hur vi behandlar våra medarbetare som kunder.
Den fysiska och psykosociala arbetsmiljön stödjer medarbetarnas välbefinnande och i och med detta även företagets långsiktiga lönsamhet. Friskvård och hälsokontroll erbjuds som en förmån för att alla ska må bra.

Internationella certifieringar

Att kunna säkerställa att våra produkter håller hög kvalitet, är tillverkade under bra arbetsförhållanden och med minimal miljöpåverkan är väldigt viktigt för oss. Vi erbjuder flergångskassar producerade under ISO 9001:2015, SA 8000:2008 samt ISO 14001:2015.

hjarta

Ekonomisk hållbarhet

För Profilkassar är det elementärt att bedriva en ansvarsfull verksamhet med en sund och balanserad ekonomi. Vi undviker ekonomiska beslut som innebär att vi riskerar bolagets framtid och vi väljer att växa organiskt framför att investera med lånade medel.

Vi värdesätter öppenhet, ärlighet och hög etik i alla våra affärsrelationer. Vi håller löften och ser både kunder och leverantörer som viktiga samarbetspartners som ska behandlas med respekt. Som aktör på marknaden verkar vi för sund konkurrens och iakttar god marknadsföringssed. Vår information till marknaden ska alltid vara tydlig och aldrig medvetet vilseledande.

kontakt

DU FRÅGAR – VI SVARAR

    Namn
    Företag
    E-postadress
    Telefonnummer
    Meddelande