Finspångs Tekniska verk ser till att invånarna får det lätt att sortera rätt

A

Att det slängs felaktigheter som restavfall är ett vanligt problem. En speciell sorteringskasse kan göra stor skillnad. Det vet man numera i Finspång.

Den sorteringskasse som Profilkassar erbjuder har bland annat beställts av kommuners avfallshanteringsbolag. I Finspång är Tekniska Verken beställare och där konstateras det att kommuninvånarna använder kassarna.
Ulf Karlsson är projektledare i Finspångs Tekniska Verk och summerar andemeningen med inköpet:
– Kassarna ska uppmuntra till och underlätta utsortering och återvinning av förpackningar.

DISTRIBUTIONEN VAR AVGÖRANDE
Distributionen till samhällsinvånarna var initialt ett problem, men det löstes genom att vika kassen så den klarade PostNords krav för att kunna delas ut som oadresserad reklam.
– Kassarna levererades som det var tänkt – allt har fungerat friktionsfritt. Nyss såg jag personligen en kasse tömmas på vår återvinningscentral.
Vilken information har ni kunnat skicka ut tillsammans med kassarna och hur har det mottagits?
– Vi skickade med en enkel instruktion i samma försändelse som kassen samt pressmeddelande och annonserade i Fokus Finspång som är en lokal informationstidning.

LÄTT ATT SORTERA RÄTT
För Finspångs invånare innebär kassarna att det blir enklare att sortera sitt avfall i hemmet – och enkelt att lämna in det på återvinningscentralen. Ofta felsorteras saker som småel, batterier och ljuskällor som restavfall. Med aktuell sorteringskasse kan användare mycket enklare sortera rätt. Risken för slarv och misstag reduceras kraftigt.

EGEN DESIGN
Finspångs Tekniska Verk tillvaratog även möjligheten att designa kassarna själva.
– Vi har designat kassen med egen logga, färgsättning och bilder samt budskap i enlighet med vår grafiska profil, säger Ulf som ser positivt på en fortsättning.

Läs mer om Sorteringskassen HÄR.

Recommended Posts