Köpvillkor

Priser

Alla priser är angivna i Svenska kronor (SEK) exklusive moms. I de fall köpare inom EU (utanför Sverige) redovisar ett giltigt VAT-nummer före beställning debiteras ej mervärdesskatt/VAT på fakturan. Profilkassar förbehåller sig dock rätten att i efterhand debitera mervärdesskatt/VAT för det fall det av kunden angivna VAT-numret inte accepteras av svenska Skatteverket.

På grund av möjliga förändringar i växelkursen för SEK förbehåller säljaren sig rätten att justera priser fram till orderdatum. Prisjustering av bekräftad order sker ej. Profilkassar reserverar sig för eventuella skrivfel.

Profilkassar innehar F-skattesedel och VAT-nummer SE559111865701.

Betalningsvillkor

Vid godkänd orderbekräftelse faktureras 50% av det beräknade totalbeloppet. Resterande 50% faktureras i samband med leverans av varor. Betalningsvillkor 30 dagar. Vid beställning under 7000:- exkl. moms faktureras hela beloppet i samband med leverans. Dröjsmålsränta 10%.

Alla varor säljs med äganderättsförbehåll och förblir säljarens egendom till dess full betalning erlagts. Kunden äger inte rätt att överlåta eller upplåta nyttjanderätt till varor som omfattas av äganderättsförbehåll.

Profilkassar förbehåller sig rätten till kreditprövning innan leverans.

Leverans och frakt

Angivna produktpriser inkluderar alltid fraktkostnader fram till angiven adress om inget annat anges. Önskas snabbare leveranstider än vad som angetts i orderbekräftelsen gör vi vårt yttersta för att tillgodose kundens önskemål. Extra kostnad för detta kan tillkomma. Dock aldrig utan kundens godkännande. Leveranstiden är en uppskattad leveranstid av produkten och kan komma att ändras. Du blir meddelad om leveranstiden avviker från det som uppges i orderbekräftelsen. Leveranstid beräknas från det senaste av godkänt korrektur och orderbekräftelse.

Profilkassar kan ej garantera leveranstid vid hinder utanför säljarens kontroll såsom strejk, hinder i transporter eller då kunden inte finns på plats för mottagande av gods vid leverans.

Eventuell införtullning till EU för produkter som producerats utanför EU ansvarar säljaren för.

Tryck

Tryckfärger anges enligt Pantone Matching System (PMS-skalan). Pantone producerar inte färgen som används vid tryck utan är endast en referens varav färgavvikelse kan förekomma. För produkter som digital- eller offsettrycks anges färgerna enligt CMYK systemet. En viss nyansavvikelse i förhållande till angiven färg kan förekomma vid tryck eller infärgning beroende på material och färg på underlaget vid märkning.

Varuprov

Köparen kan beställa ett provexemplar med sitt tryck/motiv eller med den infärgning som önskas mot en extra avtalad kostnad för att säkerställa att köparen får den tryckfärg/produktfärg som önskas. Köparen ska meddela säljaren skriftligen, innan korrekturet godkänns, att man önskar ett provtryck. Att ta fram ett prov kan leda till att produktionstiden förlängs.

Upphovsrätt

Förslag, utkast, ritningar, korrektur eller andra dokument kopplade till anbud tillhör Profilkassar och får därför inte visas för tredje part.

Reklamation

Om du vill reklamera en produkt kontakta Profilkassar på telefon 042-45 32 542 eller via hej@profilkassar.se och uppge order- och fakturanummer samt orsak för lättare hantering. Returnera aldrig varor utan att först ha diskuterat reklamationen med kundservice.

Ångerrätt

Profilkassar tillämpar ingen ångerrätt då samtliga varor produceras specifikt för köparen vilket innebär att alla ordrar alltid är bindande. I de fall produktionen ej har påbörjats försöker vi dock alltid i möjligaste mån tillgodose en kunds önskan om att avbryta köpet.
Eventuella kostnader som har uppkommit debiteras dock alltid.

Force Majeure

I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighetsbeslut och jämförbara händelser utanför vår kontroll vilka ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från vår sida, som gör att vi ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att vi befrias från våra förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.

Marknadsföring

Profilkassar kan i marknadsföringssyfte komma att använda beställda produkter och bilder av dessa i säljarens tryckta och digital marknadsföringsmaterial. Om kund önskar att produkten/produkterna inte används i marknadsföringssyfte ska detta meddelas skriftligen till säljaren vid beställningstillfället.

Övriga frågor

Har du frågor om att handla hos Profilkasssar. Tveka inte att höra av dig till oss!

kontakt

DU FRÅGAR – VI SVARAR

    Namn
    Företag
    E-postadress
    Telefonnummer
    Meddelande