Din kasse kan ha stor påverkan på vattentillgången lokalt

Illustration över ett landskap i genomskärning där övre halvan är bebyggelse och natur medan undre halvan är olika jordlager och grundvatten.
Grundvattnet har en stor betydelse världen över, men det förväntas minska i takt med klimatförändringarna.
World Water days logotyp på ljusgrå botten för 2022 års tema. En blå jordglob med texten UN water 22 march world water day 2022 Groundwater
Årets världsvattendag fokuserar på grundvattnets betydelse för vår vattentillgång.
V

Visste du att en person i Sverige gör av med 40% mer vatten än vad en person i Danmark och många andra europeiska länder gör? Världsvattendagen infaller varje år den 22 mars. Dagens syfte är att uppmärksamma färskvattnets betydelse och inspirera till handling för att alla ska ha tillgång till rent vatten. Din kasse kan ha stor påverkan på vattentillgången lokalt och texten nedan kan du läsa mer om hur hållbar vattenanvändning blir allt viktigare världen över.

 

Inom Europa har efterfrågan på vatten ökat under de senaste 50 åren. De förnybara vattenresurserna har gått ner med 24% per invånare. Det är bland annat urbaniering, befolkningstillväxt och klimatförändringar som pekas ut som orsak till nedgången. Vi i Sverige har länge varit förskonade från vattenbrist och det är förmodligen därför som vi slösar med det. På senare år har dock även vi fått känna på hur det kan vara när tillgången på färskvatten är skral. Det ligger i allas intresse att försöka ha en ansvarsfull vattenanvändning. Vi kan påverka vår vattenanvändning genom att införa nya vanor och göra andra val än de vi är vana vid. 

GRUNDVATTNETS BETYDELSE UPPMÄRKSAMMAS

Världsvattendagen instiftades av FN 1993 för att uppmärksamma den betydelse som färskvatten har och verkar för en hållbar hantering av färskvatten. Världsvattendagen vill inte bara uppmärksamma det faktum att två miljarder människor inte har tillgång till rent dricksvatten, utan även inspirera till handling för att alla ska ha tillgång till rent vatten och sanitet till år 2030. Varje år fokuserar världsvattendagen på ett nytt tema. Årets fokus ligger på grundvattnet under rubriken “Groundwater: make the invisible visible”.

SVENSKA GRUNDVATTENMAGASIN HAR MINSKAT

Att använda vatten på ett mer hållbart sätt gäller även oss i Sverige som vanligtvis har en god tillgång på vatten. Enligt Havs- och vattenmyndigheten hade Sverige under åren 2016, 2017 och 2019 långa perioder med mindre nederbörd än vanligt. Detta ledde i sin tur till att nivåerna i våra grundvattenmagasin minskade. På Sveriges geologiska undersöknings hemsida kan den som är nyfiken följa tillgången på vatten i de små och stora grundvattenmagasinen på daglig basis. 

VATTENÅTGÅNG VID TILLVERKNING AV KASSAR

Vid tillverkning av kassar går det åt väldigt olika mängder vatten beroende på vilket material som den är gjord av. Nonwoven förbrukar till exempel lite vatten vid produktion, medan bomull kan förbruka upp till 20 000 liter vatten per kilogram. En annan viktig aspekt är att bomullen odlas och kassarna tillverkas i länder där vattentillgången inte är lika god som i Sverige. Detta gör att en kasse som är gjord av återvunnen polyester, dvs rPET, många gånger är ett bättre val än en kasse av bomull.  

VILKEN KASSE ÄR MEST MILJÖVÄNLIG?

Olika material påverkar vår miljö och vårt klimat på olika sätt. Det gör att det inte är så lätt att ge ett enkelt svar på om en kasse är bra för miljön. En kasse kan exempelvis göra av med väldigt lite vatten, men ha desto större koldioxidutsläpp vid tillverkningen. Det viktigaste att komma ihåg när man pratar om hållbarhet är att den kasse som används flest gånger är den som är mest hållbar, eftersom dess klimatpåverkan därmed slås ut på fler tillfällen. För en kasse i Nonwoven innebär detta att kassen bör användas minst 10-20 gånger medan en bomullskasse bör användas minst 130 gånger om man jämför med en vanlig påse i plast.

Du kan alltid kontakta oss på Profilkassar via telefon 042-453 25 42 eller via mejl på hej@profilkassar.se om du har frågor om hållbarhet.

Recommended Posts