Återvinningssymbolens användning – från matematik till politik

Svart griffeltavla med återvinningssymbolen ritad med vit krita.
Återvinningssymbolen ritades av Gary Anderson 1970.
Evighetssymbolen i rött band mot grå bakgrund
Evighetssymbolen i rött band illustrerar hur möbiusbandet ser ut.
Vitt papper i skrivmaskin med orden Reduce, Reuse och Recycle i versaler där bokstaven R är röd.
De tre pilarna i återvinningssymbolen står för reduce, reuse, recycle som är vanligt förkommande i olika hållbarhetssammanhang.
V

Vad har en tysk matematiker gemensamt med en amerikansk designstudent? Och hur är det kopplat till Parisavtalet? Här är historien om återvinningssymbolens användning – från matematik till politik.

 

När det kommer till olika märkningar för återvinning gäller det att hålla tungan rätt i mun. Eftersom det förekommer en mängd olika symboler och varje land har dessutom egna symboler, så det är inte konstigt att man kan känna sig lite vilsen ibland. I det här inlägget fokuserar vi på återvinningssymbolen, från uppkomst till hur den används idag.

ÅTERVINNINGSSYMBOLEN FÖDS

Den mest kända symbolen för återvinning kallas för ”the mobius loop” (möbiusloopen) och ritades av Gary Anderson 1970. Symbolen består av tre vikta pilar som jagar varandra i form en trekant. Symbolen ritade Anderson som ett bidrag till the International Design Conference när han var student vid University of Southern California. 

MÖBIUSBANDET OCH OÄNDLIGHETSTECKNET

Men varför heter det möbiusloop? Möbiusbandet upptäcktes av den tyske astronomen och matematikern August Ferdinand Mobius som beskrev det 1858. Möbiusbandet, är ett band som bildats av en rektangel som vridits ett halvt varv och sedan satts ihop på ett sätt så att det har både en sida och en kantlinje. Kanske är du mer bekant med oändlighetstecknet, det som ser ut som en liggande åtta, som är ett annat exempel på ett möbiusband. Återvinningssymbolen bygger på rektangulära pilar som likt ett möbiusband har vridits så att de har både en sida och en kantlinje. Det är därför som symbolen kallas för möbiusloop.

EARTH DAY UPPMÄRKSAMMAR VÄRLDENS MILJÖPROBLEM

The International Design Conference, som var den nationella tävlingen som Gary Anderson deltog i 1970, anordnades av företaget Container Corporation of America. Vid den tiden var företaget ledande inom förpackningsindustrin. Tävlingen anordnades i samband med den första så kallade Jordens dag (Earth day). Jordens dag, som alltid infaller den 22 april, syftar till att uppmärksamma världens miljöproblem och initierades av den amerikanske senatorn Gaylord Nelson år 1970. Dagen har under åren kommit att bli betydelsefull inom miljö- och klimatrörelsen. Parisavtalet undertecknades exempelvis den 22 april 2016.

TRE R SOM SLUTER CIRKELN

De tre pilarna i Gary Andersons symbol symboliserar de tre stegen i symbolen som också kallas återvinningsloopen. Återvinningsloopens första steg står för insamlandet av material. Andra steget står för tillverkandet av nya material av det insamlade materialet. Tredje steget står för inköp och användning av den produkt som skapats av det återanvända materialet. Därmed är cirkeln sluten. De tre pilarna står även för de tre R som ingår i reduce, reuse, recycle, som är vanligt förekommande i olika hållbarhetssammanhang.

 

På Profilkassar har vi som mål att alla kassar ska vara producerade av återvunnet material och självklart går våra produkter att återvinna där det finns en infrastruktur för återvinning, det vill säga en återvinningscentral. Kontakta din kommun eller det bolag som hanterar ert avfall för mer detaljer. Har du frågor kring våra kassar och dess klimatpåverkan så kontakta oss via telefon på 042-453 25 42 eller via mejl på hej@profilkassar.se.

Recommended Posts