Dold småelektronik – Fortsatt sorteringsutmaning

Dold småelektronik – Fortsatt sorteringsutmaning

O
Oförmågan att sortera avfall rätt är ett stort miljöproblem. Småelektronik tillhör den grupp avfall som ofta hamnar där det inte skall. En lösning på problemet, som flera kommuner och renhållningsbolag upptäckt, är separata kassar för just småel.
Continue reading

Sopsortering ska bli enklare – Profilkassar har lösningen

Sopsortering ska bli enklare – Profilkassar har lösningen

D
Det ska bli enklare att sortera avfall i framtiden. Det har regeringen via FTI, Förpacknings- och tidningsinsamlingen slagit fast och från och med 2021 införs fastighetsnära insamling av förpackningar i landets alla kommuner.
Det innebär att kommuner måste erbjuda fastighetsägare nya alternativ till sopsortering – ett område som Profilkassar är långt framme inom.

Continue reading