P

Profilkassar är sedan september 2018 stolt medlem i Hållbar Utveckling Skåne (HUT Skåne).

Hållbar Utveckling Skåne är en partipolitiskt obunden ideell förening som vill främja dialogen mellan olika aktörer i regionen, både vad gäller hållbar utveckling för vår gemensamma miljö och den hållbara sociala utvecklingen i samhället i Skåne. De verkar för att utöka kontaktytorna och skapa nya mötesplatser för medlemmar och andra intresserade. Tyngden och drivkraften bakom Hållbar Utveckling Skåne bygger på medlemmarnas engagemang.

Bland medlemmarna finns allt från kommuner och skolor till företag och föreningar. Alla med mål och intresse att arbeta för ett mer hållbart Skåne. Vi på Profilkassar ser detta som en bra möjlighet att lära oss mer samt ta del av de studier och samtal som förs gällande hållbarhet, plastkonsumtion, konsumtionsbeteenden mm. På så sätt kan vi anpassa och utveckla vår verksamhet så den på bästa sätt tillgodoser och erbjuder produkter i linje med en mer hållbart och miljöanpassat samhälle.

Vi hoppas även kunna bidra med de kunskaper vi besitter gällande flergångskassar, flergångsemballage, material och produktion. Även hur design, format och åndamålsanpassning kan reducera plastkonsumtionen.

Läs mer

> HUT Skåne

Recommended Posts