Glömt kassen? – Låna en

Lånad bild från länkad artikel

A
Arbetet med att reducera användandet av engångspåsar pågår ständigt. Fler och fler människor försöker implementera en hållbarare levnadsstandard och plastreducera sina liv och sin vardag.Continue reading