Så påverkas både frakttid och fraktpris av Covid-19-pandemin

Ett fraktfartyg fullt med containrar ligger stilla till havs och solen glittrar i det turkosa vattnet.
F

Frågan “Hur lång tid tar frakten?” har det blivit allt svårare att ge ett enkelt svar på. På Profilkassar försöker vi alltid hitta bästa fraktalternativet beroende på flera faktorer. Exempelvis vilken typ av kasse det handlar om, när den behöver vara framme samt priset på frakten. Men även andra faktorer påverkar såväl frakttid som fraktpris och vi ska försöka ge klarhet kring detta i inlägget nedan.

De transportslag som Profilkassar främst använder sig av är sjö, flyg, tåg och lastbil. Samtliga transportslag påverkas i stor utsträckning av den globala kris som Covid-19 pandemin innebär, men även andra faktorer spelar in när det kommer till frakt.

FARTYGSBRIST INOM SJÖFRAKTEN

Inom sjöfrakten råder det just nu stor brist på såväl fartyg som containrar. Anledningen är att 400 000 – 600 000 fartyg, eller 12,5% av den totala flottan av fraktfartyg, ligger och väntar på att bli lossade. Det råder dessutom brist på resurser i hamnarna, vilket innebär att gods blir stående längre tid som ger i snitt 8 dagars försening. Priserna på sjöfrakten har stigit med 700% under det senaste året, men verkar nu ha verkar ha stabiliserat sig på dessa höga nivåer.

BEGRÄNSAD KAPACITET INOM FLYGET

Inom flygfrakten beror den begränsade kapaciteten på att passagerartrafiken är begränsad, och i vissa fall stängts ned med kort varsel, på grund av Covid-19. Flyg är just nu ett populärt alternativ trots detta, vilket i sin tur bidrar till högre priser.

OLIKA SPÅRVIDDER BLIR FLASKHALSAR FÖR TÅGEN

Mycket av sjöfrakten har i pandemins spår flyttats över till tåg. Den ökade mängden gods som fraktas via järnväg gör att de flaskhalsar som finns, på grund av underhåll och omlastningar vid olika spårvidder, blir allt tydligare. Idag är transittiden för tågfrakten ca 35 dagar från lastning i Kina till leverans i Sverige.

FÖRARBRIST FÖR LASTBILAR

Inom vägtransporterna är framför allt bristen på chaufförer ett stort problem. Det saknas ca 400 000 yrkeschaufförer och det är en fortsatt låg återväxt inom yrket. Dessutom har pandemins ändrade köpmönster, med fler onlineköp, bidragit till att bristen fått större påverkan.

Det har med andra ord blivit dyrare att frakta varor samtidigt som det tar längre tid. Vi vill därmed uppmana våra kunder att se till att beställa kassar i god tid. Med god framförhållning kan vi säkerställa att du får dina kassar i tid.

Har du frågor om frakt så hjälper vi dig gärna via telefon på 042-453 25 42 eller via mejl på hej@profilkassar.se.

[/vc_column]

Recommended Posts