Profilkassar är en populär produkt som väcker positiva känslor över tid

Svarta tärningar med procenttecken i guld mot gul bakgrund.
Tabell över antal intryck per profilproduktstyp
P

På Profilkassar är vi såklart övertygade om våra kassars förträfflighet. Vi har dykt ner i statistik över olika profilprodukters effektivitet i stunden, såväl som i längre perspektiv. Den visar att profilkassar är en populär produkt för både mottagare och avsändare. Populäriteten beror främst på att de är användbara, men de väcker även positiva känslor under lång tid.

 

Genom våra efterforskningar kring profilprodukter hittade vi en hel del intressant statistik. Siffrorna hittade vi hos det amerikanska handelsförbundet Promotional Products Association International (PPAI) och hos det tyska företaget för marknads- och konsumentdata, Statista. Den statistik vi funnit på är baserad på siffror från en amerikansk kontext. Vi anser dock att det rimligtvis borde vara liknande förhållanden även här i Sverige.

ANVÄNDBARA PRODUKTER BEHÅLLS

Enligt PPAI’s båda rapporter “Consumer Study” från 2019 och 2021, så är 94% positiva till att få en profilprodukt. När det kommer till profilprodukter i allmänhet uppger 75% att de behåller produkten om den är användbar. Dessutom uppger 79% att de ger även produkten vidare när de inte längre vill ha den kvar. Mottagandet av en profilprodukt gör enligt 90% ett event gör det mer minnesvärt. Mottagaren kopplar också kvaliteten på en profilprodukt till avsändarens anseende i 72% av fallen. 

PROFILKASSAR – EN POPULÄR PRODUKT

Profilkassar hamnar enligt Statistas undersökningar från 2020 på en fjärdeplats, när det kommer till vilka profilprodukter som respondenterna äger. Så många som 73% uppger att de äger en profilkasse och det är bara pennor, t-shirts och muggar som uppnår ett högre resultat. Tittar vi på antalet intryck som olika produkter har så missar kassarna precis pallplats. Kassarna kommer även här på fjärde plats efter ytterkläder, t-shirts och huvudbonader. Det är dock väldigt jämna siffror platserna två till fyra, så vår tolkning är att dessa i princip kan ses som likvärdiga. Vi menar dessutom att det är lättare att få en person att använda en kasse i flera olika sammanhang än ett klädesplagg. 

PROFILKASSAR ÄR EN WIN-WIN-WIN!

Sammantaget visar den statistik som vi tittat på att profilkassar är en populär produkt för både avsändare och mottagare. Profilkassar är dessutom en produkt som väcker positiva känslor över tid. Den är populär för att den är användbar och när den används så blir varumärket synligt för många fler. Användaren blir dessutom genom profilprodukten påmind om och kopplar positiva känslor till varumärket, varje gång den används. Profilkassar är helt enkelt en win-win-win!

Blir du sugen på att göra en egen unik profilkasse är du alltid välkommen att kontakta oss via telefon på 042-453 25 42 eller via mejl på hej@profilkassar.se.

PPAI startades redan 1903, under namnet the National Association of Advertising Novelty Manufacturers, och har idag över 14000 medlemsföretag i framförallt USA och Canada. De arrangerar mässor och utbildningar samt bistår sina medlemmar med forskning och expertis gällande såväl tillväxt som trender kring reklamprodukter. Medlemmarna består till största delen av leverantörer och distributörer av tjänster och varor inom profilindustrin. 

Statista är ett tyskt företag som specialiserar sig på och är ledande inom marknads- och konsumentdata.

Recommended Posts